016/20 70 68

Consultants zoals jullie kosten steeds teveel geld voor een KMO

Voor onze klanten maken we eerst een gratis en vrijblijvende analyse van de opportunteiten, dan volgt er een gesprek waarop de mogelijke samenwerking wordt besproken. We wensen een langere termijn engagement aan te gaan met de klant en dit betekent dat we elk jaar aantonen wat onze waarde is mbt de aangebrachte leveranciers en hun voorwaarden. Hiertegenover staat vanwege de klant een zeer modeste jaarlijkse bijdrage.

Doen jullie aan groepsaankopen, dan zijn we afhankelijk van andere klanten

We doen niet aan klassieke groepsaankopen maar proberen virtueel de aankoopkracht van onze afzonderlijke klanten te globaliseren om zodoende de beste aankoopvoorwaarden en kortingen te bekomen. Dit doen we om telkens met een individueel dossier naar de leverancier te gaan en aan te tonen dat Inprobroker reeds meerdere klanten bij die leverancier heeft aangeleverd en dus steeds de beste aankoopvoorwaarden en kortingen dient te bekomen. We maken dan op regelmatige basis de globalisatie van de aankopen die onze klanten doen bij de specifieke leverancier zodat we via die globalisatie dit virtueel als een groepsaankoop kunnen beschouwen

Zijn we verplicht om alle categorieen te nemen (cleaning, energie, telecom, brandstoffen, kantoorbenodigdheden, printer/copiers, enz?

We raden aan om alle categorieen in overweging te nemen zelfs als U denkt voor bepaalde categorieen reeds goede voorwaarden te hebben. Eenmaal U zicht hebt op de mogelijke besparingen bepaalt U zelf voor welke besparingen U opteert.

Kunnen we ook bij jullie terecht voor administratieve processverbeteringstrajecten in de aankoopcyclus?

Alhoewel wij ons specifiek richten op het bekomen van betere aankoopvoorwaarden en kortingen in de diverse indirecte inkoop categorieen kennen we zeer goed de problematiek van de administratieve processen hierachter. We kunnen U doorverwijzen naar een zelfstandig consultant die hierover een ruime ervaring heeft en qua kost haalbaar is voor een KMO.

wat bedoelt U met virtuele groepsaankopen?

Op kwartaalbasis organiseren we echte groepsaankopen bvb in categorieen zoals energie , telefonie enz. Hierbij gaan we met de klantendossiers die zich hebben ingeschreven naar de verschillende leveranciers om voor hen de goedkoopste prijs te bedingen voor bvb een volledig jaar. 

Maar daar we ook meerdere klanten hebben in diverse kost categorieen zoals kantoorbenodigdheden, schoonmaak enz. kunnen we door het aanbrengen van verschillende klanten ook zeer goede voorwaarden bekomen maar we gaan hier klant ter klant gespreid over gans het jaar naar de leveranciers toe, maar door de combinatie van de aangebrachte omzet kunnen we via deze 'virtuele groepsaankopen' zeer goede kortingen bekomen.


We combineren dus verschillende technieken om tot de best mogelijke aankoopvoorwaarden en kortingen te komen voor onze klanten.

Zijn groepsaankopen mogelijk voor verzekeringen?

Volume, risiconiveau en risicospreiding zijn voor verzekeringsmaatschappijen cruciaal mbt. hun prijszetting.

Dus door onze kwartaal groepsaankopen van meerder klanten die zich hiervoor opgeven kunnen we hieraan tegemoet komen naar de verzekeringsmaatschappijen. Het is hiertoe ook zeer belangrijk te weten dat we hiervoor ook rekenen op de zeer grote competentie van een belangrijke verzekeringsmakelaar om zodoende de beste verzekeringstarieven te bekomen

We hebben reeds goede aankoopvoorwaarden bij onze leverancier

Dit is zeer goed mogelijk maar het kost u niets om u daarvan te verzekeren door de gratis en vrijblijvende analyse te laten uitvoeren. Als de bewering klopt dat u bij al uw leveranciers goede voorwaarden heeft dan zal dat bevestigd worden in de analyse. In het andere geval zal het u duidelijk worden dat er misschien nog op bepaalde vlakken voordelen te halen zijn. Vergeet niet dat door clustering van onze klanten we dikwijls betere aankoopvoorwaarden bekomen mbt. tariefkortingen en/of volumekortingen

We hebben soms bvb. familiale banden met sommige leveranciers dus het heeft geen nut om dit in overweging te nemen

Dit komt uiteraard geregeld voor bij de KMO?s. Het staat de klant volledig vrij om daar geen verandering in te brengen. Echter het is niet verkeerd om te kijken of u bij deze relaties nog steeds de juiste voorwaarden krijgt. Transparantie is goed voor beide partners in deze. Dan bekijkt u zelf wat u doet mocht blijken dat de voorwaarden toch niet de beste voorwaarden zouden zijn. Zakelijke belangen winnen steeds met transparantie.

Waarom zouden we als leverancier in zee gaan met jullie, we prospecteren ook zelf de markt

We vervangen uiteraard niet de reeds bestaande verkoopkanalen van onze leveranciers maar door onze actieve prospectie kunnen we klanten aanbrengen die bvb. nog nooit in contact kwamen met de leverancier.

U dient vooraf niets te investeren in een partnership met Inprobrokers! We hanteren met uzelf een no cure/no pay principe.


Indirect Procurement Brokers - Zwaluwlaan 13 - 3110 Rotselaar

© 2021 Site by Ramdesign